Texas Instruments - XDRA829VXXGALF
Gateway & vehicle compute application processor 827-FCBGA -40 to 125
Symbol
Texas Instruments DRA829VALF_A - Schematic Symbol Schematic Symbol of Texas Instruments DRA829VALF_A showing how CAD model looks and operates before user downloads A17 CSI1_RXP0 A18 CSI1_RXCLKP A20 CSI0_RXP0 A21 CSI0_RXCLKP B16 CSI1_RXN0 B17 CSI1_RXCLKN B19 CSI0_RXN0 B20 CSI0_RXCLKN C15 CSI1_RXP2 C16 CSI1_RXP1 C18 CSI0_RXP2 C19 CSI0_RXP1 D14 CSI1_RXN2 D15 CSI1_RXN1 D17 CSI0_RXN2 D18 CSI0_RXN1 E13 CSI1_RXN3 E14 CSI1_RXP3 E16 CSI0_RXN3 E17 CSI0_RXP3 F15 CSI1_RXRCALIB F16 CSI0_RXRCALIB
Footprint
Texas Instruments ALF0827A-IPC_A - PCB Footprint / Land Pattern PCB Footprint / Land Pattern of Texas Instruments ALF0827A-IPC_A showing how CAD model looks and operates before user downloads A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AA6 AA7 AA8 AA9 AA10 AA11 AA12 AA13 AA14 AA15 AA16 AA17 AA18 AA19 AA20 AA21 AA22 AA23 AA24 AA25 AA26 AA27 AA28 AA29 AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8 AB9 AB10 AB11 AB12 AB13 AB14 AB15 AB16 AB17 AB18 AB19 AB20 AB21 AB22 AB23 AB24 AB25 AB26 AB27 AB28 AB29 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 AC15 AC16 AC17 AC18 AC19 AC20 AC21 AC22 AC23 AC24 AC25 AC26 AC27 AC28 AC29 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 AD11 AD12 AD13 AD14 AD15 AD16 AD17 AD18 AD19 AD20 AD21 AD22 AD23 AD24 AD25 AD26 AD27 AD28 AD29 AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7 AE8 AE9 AE10 AE11 AE12 AE13 AE14 AE15 AE16 AE17 AE18 AE19 AE20 AE21 AE22 AE23 AE24 AE25 AE26 AE27 AE28 AE29 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21 AF22 AF23 AF24 AF25 AF26 AF27 AF28 AF29 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 AG11 AG12 AG13 AG14 AG15 AG16 AG17 AG18 AG19 AG20 AG21 AG22 AG23 AG24 AG25 AG26 AG27 AG28 AG29 AH1 AH2 AH3 AH4 AH5 AH6 AH7 AH8 AH9 AH10 AH11 AH12 AH13 AH14 AH15 AH16 AH17 AH18 AH19 AH20 AH21 AH22 AH23 AH24 AH25 AH26 AH27 AH28 AH29 AJ2 AJ3 AJ4 AJ5 AJ6 AJ7 AJ8 AJ9 AJ10 AJ11 AJ12 AJ13 AJ14 AJ15 AJ16 AJ17 AJ18 AJ19 AJ20 AJ21 AJ22 AJ23 AJ24 AJ25 AJ26 AJ27 AJ28 AJ29 .Designator